Đun sôi hỗn hợp X gồm 3,0 (gam) axit axetic với 2,5 (gam) ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác. Kết thúc thí nghiệm thu được 3,3 (gam) etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

A.

80,0%.

B.

75,0%.

C.

77,27%.

D.

66,67%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

75,0%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.