Dũng có 8 người bạn. Dũng muốn mời 4 trong 8 người bạn đó về quê chơi vào cuối tuần. Nhưng trong 8 người bạn đó, có 2 bạn là Hùng và Tuấn không thích đi chơi với nhau. Như vậy số cách chọn nhóm 4 người để về quê của Dũng là?                          

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

TH1. Trong 4 bạn được mời, có Hùng nhưng không có Tuấn. img1 Số cách chọn nhóm 4 người trong trường hợp này là img2 cách. TH2. Tương tự TH1, có Tuấn nhưng không có Hùng nên số cách chọn là img3 cách. TH3. Trong 4 bạn được mời, không có cả Hùng và Tuấn. img4 Số cách chọn nhóm 4 người trong trường hợp này là img5 cách. Vậy số cách chọn cần tìm là img6 cách.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.