Đứng đầu Hội đồng tương trợ kinh tế là nước nào?

A.

Nước Mĩ

B.

Liên Xô

C.

Nước Anh.

D.

Nước Pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liên Xô

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.