Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện?

A.

img1 trong nước.

B.

img1 trong nước.

C.

HCl trong C6H6 (benzen).

D.

img1 trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Benzen là dung môi không phân cực nên HCl tan trong benzen không phân ly thành ion.

        img1 dung dịch này không dẫn điện.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.