Dung dịch fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 (μm) và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 (μm). Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch fluorêxêin là 75%. Số phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang là:

A.

82,7%.

B.

79,6%.

C.

75%.

D.

66,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

79,6%.

Giả sử trong khoảng thời gian t, có N photon chiếu tới làm phát ra n photon thứ cấp.

Hiệu suất phát quang là: H = .

Có n photon phát ra thì sẽ có n photon bị hấp thụ.

Do đó tỉ lệ photon bị hấp thụ bằng: = 79,6%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.