Dung dịch metylamin trong nước làm         

A.

A: Quỳ tím không đổi màu

B.

B: Quỳ tím hóa đỏ

C.

C: Phenolphtalein hóa xanh

D.

D: Phenolphtalenin hóa hồng  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch metyl amin có tính bazo, làm quỳ tím hóa xanh và phenolphtalein hóa hồng.  


Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...