Dung dịch nào sau đây có thể hoà tan CaCO3?

A.

BaCl2.

B.

Na2SO4.

C.

Nước có chứa khí CO2.

D.

Ca(HCO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nước có chứa khí CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.