Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây             

A.

A. NaOH

B.

B. Br2

C.

C. HCl

D.

D. HCOOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B. anilin + Br2 --> tủa trắng 

C. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl         

D. C6H5NH2 + HCOOH → C6H5NH3OOCH    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...