Dùng thí nghiệm Young để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu nếu chiếu sáng khe bằng nguồn đèn Na, thì quan sát được 8 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng đo được là 3,3 mm. Nếu thay đèn Na bằng nguồn đèn có bước sóng λ thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Biết bước sóng λ0 của Na là 589 nm, bước sóng λ của nguồn sau cùng sẽ là

A.

λ ≈ 256 nm.

B.

λ ≈ 427 nm.

C.

λ ≈ 362 nm.

D.

λ ≈ 526 nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ ≈ 526 nm.

Với λ0 ta có i0 = mm

Với λ0 ta có i =  mm Do đó: λ =  ≈ 526 nm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.