Dưới đây là các bước xây dựng đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. Em hãy sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lí.

A.

Lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu về ngoại hình của người em chọn tả (khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, vóc người, dáng đi, …)

B.

Lựa chọn các chi tiết để tả đúng những đặc điểm : khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, vóc người, dáng đi, …

C.

Chuyển kết quả quan sát, lựa chọn của em thành những từ ngữ và câu văn cụ thể. Chú ý sử dụng các tính từ, hình ảnh so sánh.

D.

Sau khi viết xong đoạn, cần kiểm tra lại xem : Đoạn văn có câu mở đoạn chưa ? Cách viết đã nêu được đúng, đủ và sinh động những đặc điểm tiêu biểu về ngoại hình chưa ? Đã thể hiện được tình cảm của em với người đó chưa ? Cách sắp xếp câu trong đoạn đã hợp lí chưa ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.