Đường cong ở hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số có dạng img1img2. img3 nên img4. Hàm số có img5 điểm cực trị nên img6img7.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.