Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong các hàm số ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 48425542_208970163343718_8073870992662855680_n        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Đồ thị không phải là của hàm số bậc 4 nên loại D. Đồ thị là của hàm số bậc 3 có hệ số a > 0 nên loại C. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nên đạo hàm có 2 nghiệm phân biệt Xét đạo hàm: A. img1 có 2 nghiệm phân biệt.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.