Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị ta thấy đó là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số img1 âm và có hai điểm cực trị. 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.