Đường mantôzơ có nhiều trong

A.

mía.

B.

sữa.

C.

mạch nha.

D.

tinh bột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mạch nha.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.