Đường ranh giới được coi như biên giới quốc gia trên biển của nước ta là:

A.

Ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế.

B.

Ranh giới giữa vùng tiếp giáp lãnh hải với vùng đặc quyền kinh tế.

C.

Ranh giới giữa vùng tiếp giáp lãnh hải và lãnh hải.

D.

Đường cơ sở.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đường ranh giới đuợc coi như biên giói quốc gia trên biển của nuớc ta là ranh giới giữa vùng tiếp giáp lãnh hải và lãnh hải hay ranh giới phía ngoài của lãnh hải.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.