Đường thẳng y = ax (a $\neq$ 0) luôn đi qua điểm:

A.

(1; 1)

B.

(a; 0)

C.

(0; a)

D.

(0; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Vì khi x = 0 thì y = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...