Đường thẳng y = -x + m là tiếp tuyến của parabol y = x2 + x - 1 khi và chỉ khi:

A.

m < -2

B.

m = -2

C.

m > -2

D.

m ≠ -2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đường thẳng y = -x + m là tiếp tuyến của parabol y = x2 + x - 1 khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.