Đường tròn img1 có bán kính bằng bao nhiêu?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình đường tròn: img1  Đường tròn có bán kính là: img2. Chọn đáp án C.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...