Dương xỉ có hạt xuất hiện ở thời kì nào?

A.

đại Trung sinh.

B.

kỉ Than đá.

C.

đại Tân sinh.

D.

kỉ Pecmơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đại Tân sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...