Đường bờ biển nước ta dài (km)?

A.

3460.

B.

2360.

C.

3260.

D.

3270.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đường bờ biển nước ta dài 3260 km (sgk Địa lí 12 trang 14).

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...