Em hãy chỉ ra lỗi của những câu văn dưới đây bằng cách nối các ô thích hợp.

A.

1b, 2a, 3c

B.

1a, 2b, 3c

C.

1c, 2a, 3b

D.

1c, 2b, 3a

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...