Em hãy chọn 1 quan hệ từ thích hợp có thể điền vào cả 2 chỗ trống trong 2 câu sau.
- Ông em tuổi đã cao … ông vẫn còn minh mẫn lắm.
- Lan muốn có chiếc cặp mới … mẹ nói chiếc cặp cũ của em vẫn dùng tốt.

A.

nhưng

B.

còn

C.

D.

nhờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:1 quan hệ từ thích hợp để điền vào cả 2 chỗ trống trong hai câu là “nhưng” biểu thị sự đối lập.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.