Em hãy chọn cặp quan hệ từ thích hợp để hoàn thành câu :
… bé Mơ hát hay … học rất giỏi.

A.

Không những … mà còn

B.

Do … nên

C.

Nếu … thì

D.

Mặc dù … nhưng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.