Em hãy chọn dấu câu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu :
“Ếch con ngoan ngoãn (…) chăm chỉ và thông minh.”

A.

Dấu phẩy

B.

Dấu chấm

C.

Dấu chấm hỏi

D.

Dấu chấm phẩy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.