Em hãy chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên từ in đậm dưới đây.
Cánh gì cánh biết bay
Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi
ngàn vạn giọt mồ hôi
Bát cơm trắng dẻo, xôi thơm bùi.

A.

Dấu hỏi, dấu hỏi, dấu ngã

B.

Dấu hỏi, dấu ngã, dấu hỏi

C.

Dấu ngã, dấu ngã, dấu hỏi

D.

Dấu ngã, dấu hỏi, dấu ngã

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...