Em hãy chọn lời giải cho câu đố sau :
“Tên nghe nặng trịch
Lòng dạ thẳng băng
Vành tai thợ mộc nằm ngang
Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo”
(Là cái gì ?)

A.

Bút chì

B.

Bút bi

C.

Bút mực

D.

Bút màu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.