Em hãy chọn từ còn thiếu điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu văn sau :
“Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại, một … nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa.” (Kì diệu rừng xanh)

A.

thành phố

B.

vương quốc

C.

thế giới

D.

rừng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.