Em hãy chọn từ phù hợp điền vào đúng thứ tự trong những chỗ chấm dưới đây để hoàn thành câu :
1. Dế Mèn chính là một … khi đã ra tay cứu giúp chị Nhà Trò trong lúc chị lâm vào hoàn cảnh khó khăn.( , , , )
2. Chị Nhà Trò có hoàn cảnh vô cùng … : mẹ mất, ốm yếu, nghèo đói. (, , , )
3. Dế Mèn mắng bọn nhện đã béo múp míp, có của ăn của để rồi còn kéo bè kéo cánh … một cô gái đáng thương như Nhà Trò. (, , , )
4. Bài đọc “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” đã đề cao hành động … của Dế Mèn, biết bênh vực người yếu đuối khi họ gặp hoàn cảnh éo le. (, , , )

A.

(1) hiệp sĩ, (2) đáng thương, (3) ức hiếp, (4) nghĩa hiệp

B.

(1) võ sĩ, (2) đáng thương, (3) động viên, (4) cao quý

C.

(1) dũng sĩ, (2) đáng trách, (3) ức hiếp, (4) đột xuất

D.

(1) kị sĩ, (2) đáng giận, (3) cổ vũ, (4) đáng yêu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.