Em hãy chuyển câu văn dưới đây thành câu có hình ảnh nhân hóa để câu văn sinh động hơn :
“Trong chiếc đồng hồ, kim giờ chạy chậm nhất còn kim giây chạy nhanh nhất.”

A.

Trong chiếc đồng hồ, bác kim giờ ì ạch chạy chậm nhất còn cậu kim giây tinh nghịch luôn chạy nhanh nhất.

B.

Trong chiếc đồng hồ, cái kim giờ chạy chậm nhất còn kim giây chạy nhanh nhất.

C.

Trong chiếc đồng hồ, kim giờ di chuyển ì ạch chậm nhất còn kim giây di chuyển nhanh nhất.

D.

Trong chiếc đồng hồ, cái kim giờ trôi chậm nhất còn kim giây trôi nhanh nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...