Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây :
“Người ca sĩ đã chiếm được tình cảm của khán giả bằng .”

A.

Người ca sĩ chiếm được cảm tình của khán giả bằng gì ?

B.

Ai chiếm được cảm tình của khán giả ?

C.

Người ca sĩ chiếm được cảm tình của ai ?

D.

Giọng hát của người ca sĩ như thế nào ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...