Em hãy điền âm đầu “v” hoặc “d” vào chỗ chấm cho thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau :
“Cà Mau là đất mưa …ông. …ào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Nhà cửa …ựng …ọc theo những bờ kênh. Con người Cà Mau thông minh …à giàu nghị lực.”

A.

d - V - d - d - v

B.

d - V - d - v - v

C.

d - D - v - d - d

D.

v - D - v - d - v

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.