Em hãy điền tiếng có vần “ut” hoặc “uc” và dấu thanh phù hợp để hoàn thành câu văn dưới đây :
“Cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một ch..., l... sắp nở nụ mai mới phô vàng.”

A.

út - úc

B.

út - út

C.

úc - út

D.

úc - úc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.