Em hãy đọc một phần biên bản họp tổ dưới đây và cho biết biên bản thiếu nội dung gì ?

A.

Tên biên bản

B.

Quốc hiệu, tiêu ngữ

C.

Tên tổ chức

D.

Người nhận đơn (kính gửi)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.