Em hãy ghép những đoạn văn ở cột bên phải với đặc điểm miêu tả ở cột bên trái cho thích hợp.

A.

1 – c, 2 – a, 3 – b.

B.

1 – b, 2 – a, 3 – c.

C.

1 – a, 2 – c, 3 – b.

D.

1 – b, 2 – c, 3 – a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...