Em hãy nối những câu ở cột bên phải với nhận định ở cột bên trái cho thích hợp để có thể trao đổi với cha mẹ về những lợi ích và bất lợi của việc đi học thêm nhiều.

A.

1 – c, d, f ; 2 – a, b, e

B.

1 – a, b, c ; 2 – d, e, f

C.

1 – d, e, f ; 2 – a, b, c

D.

1 – a, b, e ; 2 – c, d, f

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.