Em hãy nối những kết bải của câu chuyện “Rùa và Thỏ” ở cột bên phải với kiểu kết bài ở cột bên trái cho thích hợp :

A.

1 – a ; 2 – b, c, d, e

B.

1 – a, c ; 2 – b, d, e

C.

1 – a, b ; 2 – c, d, e

D.

1 – a, e ; 2 – a, c, d

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.