Em hãy tìm đáp án phù hợp với lời giải nghĩa sau :
“Từ chỉ một phẩm chất của người phụ nữ, bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”.”

A.

Dịu dàng

B.

Rong ruổi

C.

Giản dị

D.

Dập dềnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...