Este hai chức X có công thức phân tử img1 được tạo từ axit và ancol đều có mạch cacbon không phân nhánh. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là?                   

A.

A: 14

B.

B: 13

C.

C: 12

D.

D: 11

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Este tạo từ axit cacboxylic 2 chức và ancol đơn chức: có 5 cấu tạo thỏa mãn: img1  - Este tạo từ ancol 2 chức và axit cacboxylic đơn chức: có 9 cấu tạo thỏa mãn

img2  => Có tất cả 14 cấu

tạo thỏa mãn X          

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.