Este nào khi trùng hợp tạo thành sản phẩm dùng làm thuỷ tinh hữu cơ?

A.

Metyl acrylat.

B.

Metyl axetat.

C.

Metyl metacrylat.

D.

Metyl acrylat và metyl metacrylat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Metyl acrylat và metyl metacrylat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...