Este X mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ no, đơn chức. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT?

A.

2

B.

3

C.

1

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3. HCOO-C(CH3)=CH2; HCOOCH=CH-CH2; CH3COOCH=CH2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...