Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The woman is talking to Jim is Australian.

A.

The woman

B.

is talking

C.

to

D.

Australian

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

is talking → talking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...