Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

A wedding in a Greek village is really worth to be seen.

A.

A

B.

village

C.

really

D.

to be seen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to be seen → seeing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.