Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I closed the door as quiet as I could.

A.

closed

B.

door

C.

quiet

D.

could

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quiet → quietly

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.