Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He started his talk with an explanation on the difference among accent and dialect.

A.

started

B.

talk

C.

on

D.

among

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

among → between

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.