Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I asked the salesman if I could change the faulty camera with another one.

A.

asked

B.

if

C.

change

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

with → for

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.