Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Either parents are able to sign the form.

A.

parents

B.

are

C.

sign

D.

form

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

are → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.