Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Apart from a few scratches, the chairs were in perfect conditions

A.

Apart from

B.

scratches

C.

were

D.

conditions 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

conditions → condition

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...