Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The fighting started behind of the far goal.

A.

fighting

B.

started

C.

behind of

D.

goal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

behind of → behind

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.