Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The flight departures from Tan Son Nhat airport at 9:30.

A.

The flight 

B.

departures

C.

airport

D.

at

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

departures → departs

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.