Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Never I have seen such an excited film.

A.

Never

B.

I have

C.

such an

D.

film

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I have → have I

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...